UFA333

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2563

ยอดวิว : 104

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1
 
244083
 
รางวัลละ 6,000,000 บาท
 


 
เลขหน้า 3 ตัว
 
127    220
 
รางวัลละ 4,000 บาท
 


 
เลขท้าย 3 ตัว
 
623    853
 
รางวัลละ 4,000 บาท
 


 
เลขท้าย 2 ตัว
 
57
 
รางวัลละ 2,000 บาท
 


 
รางวัลที่ 2
 
165055    223313    617596    734505    763352
 
รางวัลละ 200,000 บาท
 


 
รางวัลที่ 3
 
375874    405166    431219    455126    517230
562093    594436    734220    743849    907424
 
รางวัลละ 80,000 บาท
 


 
รางวัลที่ 4
 
013554    015474    062777    069976    082846
098907    116942    194222    214301    216796
251203    266191    269977    279314    305333
317106    321809    327943    346789    354907

361508    375969    405314    423478    445903
463788    466731    470005    470481    491996
493910    516243    525926    574659    615884
622313    642938    673974    685719    695668
737151    801364    811703    910115    926386
935033    936438    978301    981261    982989
 
รางวัลละ 40,000 บาท
 


 
รางวัลที่ 5
 
057409    057524    058267    063367    082863
085471    092819    135776    142101    167476

180088    185619    215845    223064    232138
232551    233907    248245    249499    254538
259475    262021    269937    289350    292539
307677    314106    319382    339237    340276
348486    349220    370030    370270    372544
405472    408249    420679    422823    425098
439465    439944    441043    448198    452025
476484    478407    486807    490011    492471
498291    525759    537028    537696    542260
561043    561616    572751    577587    591793
601013    627803    632950    633400    643544
651211    660809    666470    666982    668905
677198    700314    704503    714654    733717
740796    741176    744880    766418    778236
779588    787897    803818    831429    836896
845978    852772    867761    874718    885610
888515    905251    923841    930631    935734
939108    952044    954832    956207    986376
 
รางวัลละ 20,000 บาท
 


 
การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial